30 ไอเดีย “แปลงผักยกพื้น” เพิ่มผลผลิต ปรับภูมิทัศน์ของสวนให้สวยเด่น

ผัก เป็นอาหารที่มีประโยชน์ แถมมีหลากหลายชนิดโดยแต่ละชนิดมีวิธีการปลูกและวิธีดูแลรักษาแตกต่างกันออกไป ผักบางชนิดไม่จำเป็นต้องปลูกลงดินก็เจริญเติบโตได้ แต่ส่วนใหญ่ผักมักจะเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มากกว่าเมื่อปลูกลงดิน โดยเฉพาะในแปลงที่ยกพื้นเพราะดินจะมีลักษณะที่ร่วน ส่งผลให้รากของพืชงอกเงยได้ง่าย ดังนั้นวันนี้เราจึงมี 30 ไอเดียของแปลงผักยกพื้นมาฝากทุกคน โดยนอกจากจะเพิ่มผลผลิตให้แล้ว ยังปรับภูมิทัศน์ของสวนให้สวยเด่นขึ้นอีกด้วย

Credit: Pinterest

About ไอเดียบ้าน

View all posts by ไอเดียบ้าน